Afspraken bij DIO’30 rondom Covid’19
Publicatie datum: 18/11/2021

Op dit moment zitten we in een nieuwe fase van de COVID-19 pandemie. Waar we vorig jaar zagen dat de besmettingen vooral bij volwassen en jongvolwassen lagen, zien we nu een piek in besmettingen bij de basisschoolleerlingen. Dit is natuurlijk zeer vervelend voor de kinderen zelf en als voetbalvereniging hebben bij hier ook mee te dealen.

Het bestuur van DIO’30 hanteert de geldende regels van het RIVM, KNVB & NOC/NSF en we gaan ervanuit dat u deze regels ook volgt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wel is het bestuur van mening dat sport & beweging  belangrijk is voor de fysieke en mentale gezondheid van mens en in het bijzonder van onze leden.

Ook snapt het bestuur dat trainers en ouders zorgen hebben over de veiligheid van zichzelf en de spelers. Wanneer trainers, leiders, vrijwilligers of ouders zich niet prettig voelen bij de situatie is het verstandig om dit met elkaar te bespreken.

Ouders bespreken dit met de trainer en/of de coördinator van de leeftijdsgroep. Trainers, leiders en vrijwilligers bespreken dit met Mark Vaessen, Jesper Kaaks of Geo van Tintelen. Hierbij kan besloten worden om bij besmettingen trainingen, wedstrijden of andere activiteiten af te blazen of kinderen te beschermen door ze niet te laten deelnemen aan de bovengenoemde activiteiten.

Wegbrengen en ophalen van kinderen

Sinds afgelopen zaterdag is de regelgeving weer aangescherpt en mogen ouders en toeschouwers niet meer op de voetbalvelden aanwezig zijn. Dit geeft weer uitdagingen t.a.v. wegbrengen en ophalen van onze jongste leden. Hierin zal DIO’30 terugpakken naar de werkwijze van vorig jaar, namelijk:

  • U kunt uw kind(eren) wegbrengen bij de hoofdingang van het voetbalterrein. De trainer of leider zal uw kind opvangen en naar het juiste veld begeleiden;
  • De trainer of leider zal uw kind(eren) na afloop van de training bij de dubbele poort (halverwege de velden in de bosjes) terugbrengen. Wij zullen deze poort weer verduidelijken/beveiligen met een aantal grote oranje pionnen.

Heeft u vragen, dan horen wij deze graag.

Met sportieve groet,

Mark Vaessen, Hoofd Jeugdopleiding via [email protected]

Geo van Tintelen, Bestuurslid Jeugdzaken via [email protected]

Blijf gezond, Samen Sterk en samen Sportief