Coronamaatregelen seniorenteams DIO’30


Beste seniorenleden en oudste jeugdteams,

De versoepeling van de coronamaatregelen die dinsdag 23 februari door de overheid zijn afgekondigd, biedt voor een grote groep seniorenleden van DIO’30 gelukkig weer lucht. Deze maatregelen gaan in op 3 maart 2021.

Versoepelingen

De belangrijkste versoepeling geldt voor onze voetballende leden tot 27 jaar. Wat houdt dit precies in:

Voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar zijn teamsporten weer toegestaan vanaf 3 maart. Zij mogen weer sporten binnen de eigen club en in hun eigen team. Tijdens het sporten hoeven ze geen anderhalve meter afstand te houden. Competities zijn niet toegestaan.

Dit biedt gelukkig weer perspectief. Deze leden kunnen dus weer trainen en onderling wedstrijdjes voetballen.

De oudere leden (27 jaar en ouder) zullen helaas nog even geduld moeten hebben. Wij begrijpen dat dit teleurstellend is en hopen dat onze overheid op 15 maart voor deze groep ook de benodigde ruimte gaat bieden. Maar dat is afwachten. Nog even doorbijten.

De leiders van de seniorenteams zullen worden voorzien van de benodigde informatie omtrent op welke tijdstip en veld zij weer kunnen gaan trainen.

Seniorenteams met alleen maar spelers/speelsters <27 jaar

Deze teams kunnen weer lekker in groep trainen en wedstrijden tegen andere teams van DIO’30 spelen. De trainer/leider mag wel ouder zijn dan 27, maar moet de 1,5 meter-maatregel in acht nemen.

Seniorenteams met spelers/speelsters > 26 en 45+

Voor deze teams kunnen de spelers <27 meetrainen met andere teams en in onderlinge wedstrijdjes (indien gewenst) deelnemen bij andere teams. Activiteiten in teamverband met het eigen team zit er voor deze teams nog niet in.

Overige maatregelen blijven van kracht

 • Avondklok vanaf 21.00 uur tot 04.30 uur
 • Ouders en andere toeschouwers zijn helaas niet toegestaan op het sportpark
 • Teams mogen onderling wedstrijden spelen, mits dat in overleg gaat met wedstrijdzaken
 • Dit betekent dat er géén wedstrijden tegen andere verenigingen georganiseerd mogen worden
 • Kleedkamers en kantine blijven gesloten
 • Niet langer dan strikt noodzakelijk aanwezig op het sportpark


Deze maatregelen gelden dus in elk geval tot en met dinsdag 15 maart. Uiteraard staat de gezondheid van eenieder voorop en we vragen alle leden, ouders en vrijwilligers dan ook nadrukkelijk zich aan bovenstaande regels te houden.


Alvast enorm bedankt voor jullie medewerking en we hopen jullie allemaal spoedig weer onder ‘normale’ en gezonde omstandigheden te mogen begroeten.

Sportieve groet,

Hans Berendsen,

Voorzitter DIO’30

0

Eindejaarsbrief 2020

Beste DIO’30 familie,
 
Het jaar 2020 is bijna voorbij. We hebben elkaar weinig gezien of gesproken. Daarom deze brief. Er is nogal wat te vertellen dus ik wens je veel leesplezier.
 
Terugblik 2020
2020 is een zwaar jaar geweest. Vanaf maart heeft Corona ons leven drastisch gewijzigd. Het voetbal werd abrupt afgebroken. De competities en trainingen stilgelegd.
Daarnaast is er ook voor menig lid van onze DIO’30 familie persoonlijk leed te betreuren. Laten we samen op dit soort momenten daarbij stilstaan. Het bestuur wenst alle betrokkenen veel sterkte in deze dagen.
 
De overheid liet af en toe de teugels vieren. Hierdoor was enig voetbal en trainen weer mogelijk. Iedereen was weer erg blij dat we weer de wei in konden en samen genieten van het leuke spelletje.
Diezelfde teugels werden in oktober weer aangetrokken en zelf op 15 december 2020 gevolgd door een totale Lock Down tot in ieder geval 19 januari 2021. Alleen de jeugd tot en met 17 jaar mag nog trainen en onderling wedstrijdjes voetballen. Voor de senioren is de pil echter weer bitter. Geen voetbal!
En dan natuurlijk niet te vergeten al de ouders, opa’s en oma’s en andere supporters. Zij kunnen niet meer bij het wedstrijdje of training gaan kijken. Tjonge wat een zware tijden.
 
Wijziging invulling bestuurszetels
Het bestuur moet alle zeilen moeten bijzetten om de vereniging in dit “coronajaar” draaiende te houden.
 
Bestuurlijk gezien gaf dit de nodige aanpassingen. De Algemene leden vergadering 2020 kon niet door gaan en moest worden uitgesteld. We hebben deze nu gepland op 31 maart 2021. Hoe we dat gaan invullen hangt sterk af van hoe de regering onze bijeenkomst toe staat. Ons voornemen is deze ALV fysiek te laten plaatsvinden. Zodra hier met enige zekerheid iets over kunnen zeggen, zullen we via de mail aan jullie onze keuze bekend maken en verder informeren over hoe of wat!
 
Echter om de voortgang bestuurlijk niet te laten hinderen, wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende. Het bestuur heeft dit jaar te maken met enkele personele wijzigingen. Ik wil deze brief gebruiken om jullie daarvan op de hoogte te brengen en hoop van harte dat jullie hiermee in stemmen. Stemgerechtigde leden, leden van 16 jaar en ouder, kunnen wanneer zij het niet eens zijn met een voordracht van herkiesbare of nieuwe kandidaat, dat voor 01-01-2021, in een mail aan info.dio30.nl kenbaar maken.
 
Allereerst zijn er twee bestuursleden die hun taak in bestuur neerleggen:
• Nicole Berendsen, Secretaris stopt om persoonlijke redenen. Nicole verwacht in mei 2021 haar eerste kindje. Nicole blijft wel de taak Media invullen. Nicole bedankt!!
• Willem Bouwman, bestuurslid commerciële zaken stopt om persoonlijke redenen. Hij blijft wel beschikbaar voor DIO’30 voor andere vrijwilligerstaken. Willem bedankt!!
 
Herkiesbaar:
• Ik(Hans Berendsen) ben herkiesbaar als voorzitter van DIO’30. Ik stel mij weer verkiesbaar voor de komende 3 jaar.
• Gert Jan Diebels, legt de functie Penningmeester ad interim, neer. Hij stelt zich verkiesbaar als Bestuurslid Algemene Zaken en zal ad interim de bestuurszetel Secretaris invullen, totdat hiervoor een nieuwe kandidaat gevonden is.
 
Nieuwe kandidaat bestuursleden
Het bestuur is blij met de nieuwe kandidaten, die zich graag aan jullie voorstellen.
Jop Dekkers stelt zich kandidaat als Penningmeester.
Mijn naam is Jop Dekkers, 24 jaar oud en mijn hele leven al woonachtig in Druten. Sinds mijn jongere jaren ben ik al lid bij onze mooie club en heb ik er langere tijd gevoetbald. In het dagelijks leven ben ik afstuderend bedrijfskunde student aan de hogeschool van Amsterdam. Per 01-01-2021 zou ik graag iets terug doen voor onze mooie Drutense club in de vorm van penningmeester. Samen met jullie geweldige steun kijk ik uit naar een mooie toekomst!
Introductiefilmpje:

Geo van Tintelen stelt zich kandidaat als bestuurslid Jeugdvoetbal.
Ik ben 42 jaar oud en woon sinds 2004 in Druten met mijn vrouw Sandra en mijn 2 zoons Guus en Sjors. In het dagelijks leven ben ik projectleider in de civiele betonbouw bij Boskalis Nederland. Zelf heb ik 25 jaar gevoetbald en ben sinds 2003 actief als scheidsrechter. Ik fluit op zaterdag regelmatig de jeugd van DIO’30 en op zondag fluit ik voor de KNVB standaard elftallen in de 2/3e klasse.Mijn beide zoons voetballen bij DIO’30 in de jeugd, waar ik vanaf de JO7 leider ben bij het team van Guus. Guus voetbalt nu in de JO10-1. Sinds het begin van het seizoen voetbalt onze jongste bij de JO7 en zo ben ik regelmatig op de Gelenberg te vinden.Sinds oktober 2019 zijn we gestart met de jeugdcommissie, dit om de organisatie van de jeugd op een (nog) hoger plan te brengen. Ik heb mezelf, i.s.m. het bestuur en de HJO, als doel gesteld om bij DIO’30 de beste jeugdopleiding in de regio te vormen. Met deze goed georganiseerde jeugdopleiding willen we enerzijds een sportklimaat creëren, waar ruimte is voor elk niveau, met sportiviteit en teamgeest hoog in het vaandel. Anderzijds willen we ook spelers afleveren voor het eerste elftal. Hoe leuk zou het zijn, als we met het Urste (selectie) op een respectabel niveau kunnen voetballen met eigen “Drutense” jongens.Ik denk dat ik een waardevolle bedrage kan leveren aan het bestuur van DIO’30 en op deze manier de jeugd van DIO’30 een duidelijke stem kan geven.
Introductiefilmpje: 


Bezwaar tegen invulling bestuurszetels, laat het ons weten!
Heb je bezwaar tegen de voorgestelde invulling van de bestuurszetels, laat je stem dan horen. Dit kan per mail via info@dio30.nl. Wanneer we weinig of geen bezwaren ontvangen voor 1 januari (en we verwachten dat het voorstel een meerderheid zal halen), zal de invulling per 1 januari 2021 al worden geeffectueerd. In de ALV van 31 maart zal de invulling dan formeel bekrachtigd worden.
 
Vacatures bestuur
Het bestuur is op zoek naar een geschikte persoon voor de functie van Secretaris in het bestuur en iemand die het leuk vindt de kar te trekken van commerciële zaken bij DIO’30. Als je interesse hiervoor hebt kun je melden en/of informatie vragen aan info@dio30.nl.
 
Contributie-inning begin januari
Financieel is het een klus het hoofd boven water te houden. Dat is ons tot heden gelukt door de onvoorwaardelijke steun van onze leden en sponsoren. Jullie maken het mogelijk dat we als DIO’30 familie een toekomst houden!
Mensen, er zijn er te veel om deze persoonlijk te noemen, ontzettend bedankt hiervoor.
 
De contributie voor het aankomende kwartaal wordt 4 januari afgeschreven. Wij begrijpen dat er al lang geen wedstrijdvoetbal heeft plaatsgevonden. Toch lopen de kosten door en wij moeten dan ook met elkaar onze vereniging draaiende houden. Zoals eerder al blijven we iedereen vragen zijn of haar contributie te voldoen. De afgelopen perioden was dit gelukkig geen probleem. Dank hiervoor!
 
Nieuwjaarsreceptie 2021
We kunnen de traditionele Nieuwjaarsreceptie in 2021 helaas ook niet laten doorgaan.
 
Dank voor alle vrijwilligers
Natuurlijk een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers, Stichting Voetbal DIO’30, de onderhoud-vrijwilligers, leiders en trainers van de teams, Supportersclub en de diverse commissies en bestuursleden, voor hun tomeloze inzet voor onze club DIO’30. Bedankt allemaal!!
 
Tot slot
Ik hoop van harte dat we snel SAMEN corona er onder krijgen en dat we weer ons oude “leven” op kunnen pakken!!
Rest mij alleen nog, namens het hele bestuur van DIO’30, jullie allemaal hele fijne feestdagen en een sportief en vooral gezond 2021 toe te wensen.
 
Hans Berendsen
Voorzitter DIO’300

Elftalberichten


Beste Leden van DIO’30

Zoals elk jaar kent DIO’30 ook dit jaar weer een aantal leden die al een lange tijd lid zijn van onze vereniging. Dit jaar hebben we 11 jubilarissen. Normaal zouden wij hen tijdens onze Algemene Ledenvergadering huldigen, maar dit is door Corona helaas niet mogelijk.

Het bestuur van DIO’30 heeft lang nagedacht hoe wij toch op gepaste wijze konden stilstaan bij dit heugelijk feit. Wij hebben besloten de jubilarissen door middel van een persoonlijke brief te feliciteren en de daarbij behoren speld uit te reiken.

Dit bijzondere voetbaljaar, 2020, heeft DIO’30 zoals gezegd 11 jubilarissen.

 

60 jaar lid:

Tonnie van Donzel

Piet Sengers

Jan Klarenbeek

Henk Arts

 

50 jaar lid:

Jan Vos

 

40 jaar lid:

Twan Stevens

Mark Beck

Bert Palma

Johan Klaassen

Erik Klaassen

 

25 jaar lid:

Marc van der Zandt

 

DIO’30 is trots op onze jubilarissen. Wij feliciteren de jubilarissen nogmaals van harte en hopen dat zij nog een mooie tijd bij DIO’30 tegemoet gaan.

 

Bestuur DIO’30

0

Uitstel Algemene Ledenvergadering DIO’30

Beste leden van DIO’30,

 

Zoals elk jaar gebruikelijk staat ook  in 2020 een Algemene Ledenvergadering (ALV) DIO’30 gepland.

Door het Corona Virus en haar maatregelen is het echter voor ons niet mogelijk deze vergadering op de geplande datum van 23 november 2020 te houden.

 

Het bestuur heeft de mogelijkheid deze vergadering te verplaatsen naar een datum maximaal 4 maanden na de datum waarop de ALV gehouden zou moeten worden.

Voorst bestaat de mogelijkheid om de ALV, wanneer deze niet als fysieke bijeenkomst gepland kan worden, deze online te organiseren.

 

Het bestuur heeft besloten om de vergadering te verplaatsen naar

 

woensdag 31 maart 2021.

 

Wij hopen dan  de ALV dan fysiek te kunnen houden, maar we  bereiden ons voor op een online ALV.

Wij zullen jullie van de definitieve keuze tijdig op de hoogte stellen.

 

Het bestuur DIO’30

Hans Berendsen

Voorzitter0

Coronamaatregelen DIO’30 – 13 oktober 2020

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

De aangescherpte coronamaatregelen die dinsdag 13 oktober door de overheid zijn afgekondigd, hebben opnieuw ook een flinke impact op de amateursport in het algemeen en dus zeker ook op DIO’30

Door de aankondigingen vanuit de overheid zijn wij als bestuur genoodzaakt de volgende maatregelen te treffen, in de hoop snel weer richting een normalere situatie te kunnen. Dit geldt vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur.


Alle sportieve activiteiten voor leden boven de 18 zijn in ieder geval tot en met dinsdag 27 oktober afgelast

 • De leeftijdsgrens van 18 betekent dat de mini’s en alle jeugdteams tot en met JO19 en MO19 mogen blijven trainen
 • Ouders en andere toeschouwers zijn helaas nog altijd niet toegestaan op het sportpark
 • Ook mogen deze teams onderling wedstrijden spelen, mits dat in overleg gaat met wedstrijdzaken
 • Dit betekent dat er géén wedstrijden tegen andere verenigingen georganiseerd mogen worden
 • Onze sportkantine blijft gesloten
 • Kleedkamers worden gesloten
 • We vragen eenieder niet langer dan strikt noodzakelijk aanwezig te zijn op het sportpark

Deze maatregelen gelden dus in elk geval tot en met dinsdag 27 oktober. Uiteraard staat de gezondheid van eenieder voorop en we vragen alle leden, ouders en vrijwilligers dan ook nadrukkelijk zich aan bovenstaande regels te houden.

Hopelijk normaliseert de situatie dan weer enigszins en kunnen bovenstaande maatregelen teruggedraaid worden zodra de overheid dat toestaat.

Alvast enorm bedankt voor jullie medewerking en we hopen jullie allemaal spoedig weer onder ‘normale’ en gezonde omstandigheden te mogen begroeten.

Delen van deze boodschap waar nodig wordt op prijs gesteld.

Sportieve groet,

Bestuur DIO’30

0

Activiteitenkalender

Beste DIO’30-lid,

Ook dit jaar organiseert Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe weer een “Rabo ClubSupport” voor verenigingen en stichtingen in de regio. Wij als DIO’30 doen natuurlijk weer mee, je kan dus nu jouw stem op je favoriete amateurclub uitbrengen!

Wat willen wij met de bijdrage doen?

Als club willen wij onze leden ten eerste een compliment geven over het naleven van de corona-maatregelen! Samen krijgen we de corona onder controle en houden we deze club sterk! Op het moment dat het weer kan willen wij dus iets terug doen voor jullie, met deze bijdrage willen wij jullie dus supporten om samen onze club te blijven steunen. Daarnaast willen wij natuurlijk investeren in de jeugdopleiding, zo zijn er grote wensen met betrekking tot het trainingsmateriaal. Daarnaast willen wij investeren in randzaken, hierbij kan je denken aan: ontvangst van uitspelende teams en nóg meer sportiviteit op en langs de velden. Al met al; onze club net nóg een stukje mooier maken!

Hoe kan je jouw stem uitbrengen op ons?

Jouw stem kan je uitbrengen tot 25 oktober 2020, via de Rabobank App of online via www.rabobank.nl/clubsupport.

Stemmen is alleen mogelijk voor leden van Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe.

Wil jij samen met ons de stip aan de horizon zetten? Stem dan nu op DIO’30!

Alvast bedankt en tot gauw!

Bestuur DIO’30

0

DIO’30 geeft sterke competitiestart goed gevolg in Apeldoorn

Na een uitstekend begin van het nieuwe seizoen met twee overwinning stond op 4 oktober ’20 de uitwedstrijd tegen WSV Apeldoorn op het programma. Door de nieuwe coronamaatregelen mochten er helaas geen supporters aanwezig zijn op Sportpark de Voorwaarts. Toch kon iedereen de wedstrijd vanuit huis volgen via de livestream op YouTube.

Op het kunstgrasveld probeerden WSV DIO’30 vanaf het begin vast te zetten. DIO’30 kwam hier geregeld goed voetballend onderuit. Nog binnen de tien minuten kwam DIO’30 al op een 0-1 voorsprong. Na een uitgespeelde aanval kon Sam Ariens de bal van dichtbij inkoppen. DIO’30 was sterker en creëerden ook wat kansen. Een vrije trap van Luc Verhoeven kwam op de paal. Vlak voor de rust kreeg DIO’30 een corner na een sterke fase. Deze corner werd ingekopt door Joram Pijl. De centrale verdediger kwam hoger dan zijn directe tegenstander en zo kwam DIO’30 op 0-2. Dit was ook de ruststand in Apeldoorn.

In de minuten na rust was DIO’30 nog steeds de betere partij. Er was een kansje voor Bryan Croonen na weer een goede actie van Dani Bloemberg. Echter kon DIO de wedstrijd niet op slot gooien. WSV gaf niet op en begon ook steeds meer de aanval te zoeken. Een 100% kans voor WSV werd gekeerd door Ted Verberne. De ploeg uit Apeldoorn kreeg enkele minuten later een penalty, deze werd benut en WSV was weer terug in de wedstrijd. DIO’30 leek het even kwijt te zijn en dus wist WSV dat er meer te behalen was. Na iets meer dan zeventig minuten gespeeld te hebben kwam WSV op gelijke hoogte. Een schot in de korte hoek was voor de keeper van DIO te machtig. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. Beide ploegen waren slordig aan de bal, toch waren er kansen voor zowel DIO als WSV. Tien minuten voor tijf was daar weer de voorsprong voor DIO’30. Een steekbal werd onderschept door een speler van WSV maar kwam voor de voeten van Arthur vd Eeckhout. Hij zag dat de keeper iets te ver voor zijn goal stond en schoot de bal over de keeper heen voor de 2-3. Vlak voor tijd zorgde Luc Verhoeven voor de definitieve beslissing. De bal werd goed teruggelegd door invaller Luc van Hoeve en de nummer 15 van DIO’30 bepaalde de eindstand op 2-4.

DIO’30 blijft door deze overwinning koploper met 9 punten uit 3 wedstrijden. Volgende week staat de wedstrijd tegen Eendracht ’30 op het programma. Deze thuiswedstrijd wordt helaas ook zonder publiek gespeeld. Wel is er weer in livestream beschikbaar. Dit zal weer via deze kanalen gecommuniceerd worden.

0

DIO´30 wint eerste thuiswedstrijd van het seizoen

Na de overwinning vorige week tijdens de seizoen opening stond gister de eerste thuiswedstrijd tegen Union op het programma. Na een indrukwekkend eerbetoon voor de trouwe supporters die ons ontvallen zijn tijdens de coronacrisis begon DIO´30 sterk aan het duel.

In de openingsfase waren er wat speldenprikjes op de goal van Union, dit werd gevolgd door een grote kans voor Dani Bloemberg, deze bleef echter onbenut. In de 18e minuut was daar toch de verdiende 1-0  voorsprong voor DIO’30. Een iets wat harde voorzet van Arthur vd Eeckhout wordt goed teruggelegd door Bryan Croonen, waarna Dani Bloemberg de bal uitstekend de bal in de verre hoek kopt. Toch was vrij snel daarna het antwoord van Union, een verkeerde terugspeelbal werd keihard afgestraft en zo kwam Union halverwege de 1e helft gelijke hoogte. DIO’30 had meer balbezit en zocht weer naar de voorsprong. Tien minuten voor rust was deze dan ook daar. Dani Bloemberg scoorde zijn 2e goal van de middag en zette de thuisploeg op een 2-1 voorsprong. Met deze stand gingen de teams de kleedkamer in.

DIO’30 kwam sterker uit de kleedkamer dan Union. Arthur vd Eechkout zag zijn volley op de paal belanden terwijl Luc Verhoeven zijn goal afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Met nog een kwartier op de klok bracht Bryan Croonen DIO’30 op een 3-1 voorsprong. Het blijven druk zetten op de verdediging van Union werd beloond door goed doorgaan van Luc Verhoeven en Bryan Croonen waarna de nummer 9 van DIO’30 makkelijk kon intikken. Vrijwel direct na de goal bracht Union de spanning terug in de wedstrijd, een vrije trap werd hard ingeschoten en dus was de wedstrijd nog niet gespeeld. Vlak voor tijd moest DIO’30 nog verder met 10 man aangezien er al drie keer gewisseld was en aanvoerder Willem Vos het veld moest verlaten met een blessure. Luc van Hoeve had de eindstand nog op 4-2 kunnen zetten maar liet de kans onbenut.

Al met al een prima overwinning in de openingsfase van het seizoen. Mede door deze winstpartij zijn de mannen uit Druten minimaal één week de koploper in de 2l. Volgende week wacht een uitwedstrijd in Apeldoorn tegen WSV met als doel om de koppositie vast te houden.

0

Nieuwe corona maatregelen DIO’30


Beste leden DIO’30,

Afgelopen maandagavond zijn we door de regering wederom geconfronteerd met verzwaring van de maatregelen rondom Corona.

Met ingang van dinsdag 29 september 2020 18:00 uur wordt ook de voetbalsport getroffen door deze nieuwe maatregelen.

Hieronder een overzicht van de maatregelen mbt de voetbalsport.

Nieuwe regels binnen

 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn.
  Kinderen tellen mee.
 • Sportkantines zijn dicht.

Nieuwe regels buiten

 • Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek.
 • Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken.
 • In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek samen.
  Kinderen tellen mee. Mensen lopen niet rond op die plek.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Deze maatregelen gelden in ieder geval drie weken. ( dus tot dinsdag 20 oktober 2020 18:00 uur).

 

Concreet houdt dit voor DIO’30 in dat er geen personen ( ouders/toeschouwers) meer bij trainingen en wedstrijden aanwezig mogen zijn. Natuurlijk is onze kantine gesloten.

 

Aanvullende afspraken DIO’30:

 

o Zoals al altijd gebruikelijk zullen ouders (chauffeurs) de spelers van DIO’30 naar uitwedstrijden rijden. Deze chauffeurs worden gezien als teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd aanwezig zijn. Tijdens vervoer adviseren wij de chauffeur een mondkapje te dragen, als hij andere kinderen dan uit zijn gezin vervoert. Verzoek om met zo weinig mogelijk voertuigen te rijden.

o Meld je als speler af als je door klachten voor de training en wedstrijd bij je trainer.

Als er teveel spelers niet kunnen spelen dat moet de trainer de wedstrijd verzetten dus het is belangrijk dit tijdig door te geven.

o Na afloop van de trainingen en wedstrijden wordt iedereen verzocht direct het sportpark Gelenberg te verlaten en naar huis te gaan, zie de bestaande protocollen

o Gebruik kleedkamers:

 

DIO’30 constateert dat de regels met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers niet goed (kunnen) worden opgevolgd. We beschikken voor deze regels gewoon over te weinig kleedkamers. Wij adviseren: Kom zoveel mogelijk in je voetbalkleren naar de DIO’30

 

Daarom besluiten wij vanaf vandaag:

o JO7 t/m JO12 –> geen kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden

JO13 t/m JO19 –> één kleedkamer, niet douchen tijdens trainingen en wedstrijden

JO19-01 –> twee kleedkamers, douchen tijdens trainingen en wedstrijden

Senioren categorie B –>één kleedkamer ( max. 8 man), douchen alleen tijdens de wedstrijden

Senioren categorie A–> twee kleedkamers (max. 8 personen, douchen volgens geldende regels) douchen tijdens de trainingen en wedstrijden.

o De bestuurskamer en hal met toiletten blijven beschikbaar.

o Wij hebben ook nog enkele groep specifieke maatregelen getroffen. Daarover zal met de betrokken doelgroep worden gecommuniceerd

o Informeer bij uitwedstrijden goed naar het coronabeleid van de te bezoeken vereniging. Zie Voetbal.nl

 

Ik hoop dat deze maatregelen ons helpen bij bestrijden en terugdringen van het Coronavirus. Laten we ons vooral samen houden aan de oude en nieuwe afspraken/protocollen.

 

Ons belang is het bestrijden van het Coronavirus zodat we kunnen blijven voetballen!!!

 

Deze maatregelen zijn minimaal drie weken van kracht. Wanneer er wijzigingen komen in de regels zullen wij weer met jullie communiceren.

Namens Bestuur DIO’30 Hans Berendsen Voorzitter

 

0