Beleidsstukken en Verslagen ALV
Op deze pagina vinden jullie beleidsstukken van DIO’30.
Tevens zijn de vastgestelde verslagen van de gehouden Algemene Ledenvergadering van de laatste 5 jaar hier beschikbaar.
Deze pagina zal steeds weer worden bijgewerkt , zodat de informatie up to date blijft
Beleidsstukken DIO’30
Verslagen ALV DIO’30