Eindejaarsbrief 2020

Beste DIO’30 familie,
 
Het jaar 2020 is bijna voorbij. We hebben elkaar weinig gezien of gesproken. Daarom deze brief. Er is nogal wat te vertellen dus ik wens je veel leesplezier.
 
Terugblik 2020
2020 is een zwaar jaar geweest. Vanaf maart heeft Corona ons leven drastisch gewijzigd. Het voetbal werd abrupt afgebroken. De competities en trainingen stilgelegd.
Daarnaast is er ook voor menig lid van onze DIO’30 familie persoonlijk leed te betreuren. Laten we samen op dit soort momenten daarbij stilstaan. Het bestuur wenst alle betrokkenen veel sterkte in deze dagen.
 
De overheid liet af en toe de teugels vieren. Hierdoor was enig voetbal en trainen weer mogelijk. Iedereen was weer erg blij dat we weer de wei in konden en samen genieten van het leuke spelletje.
Diezelfde teugels werden in oktober weer aangetrokken en zelf op 15 december 2020 gevolgd door een totale Lock Down tot in ieder geval 19 januari 2021. Alleen de jeugd tot en met 17 jaar mag nog trainen en onderling wedstrijdjes voetballen. Voor de senioren is de pil echter weer bitter. Geen voetbal!
En dan natuurlijk niet te vergeten al de ouders, opa’s en oma’s en andere supporters. Zij kunnen niet meer bij het wedstrijdje of training gaan kijken. Tjonge wat een zware tijden.
 
Wijziging invulling bestuurszetels
Het bestuur moet alle zeilen moeten bijzetten om de vereniging in dit “coronajaar” draaiende te houden.
 
Bestuurlijk gezien gaf dit de nodige aanpassingen. De Algemene leden vergadering 2020 kon niet door gaan en moest worden uitgesteld. We hebben deze nu gepland op 31 maart 2021. Hoe we dat gaan invullen hangt sterk af van hoe de regering onze bijeenkomst toe staat. Ons voornemen is deze ALV fysiek te laten plaatsvinden. Zodra hier met enige zekerheid iets over kunnen zeggen, zullen we via de mail aan jullie onze keuze bekend maken en verder informeren over hoe of wat!
 
Echter om de voortgang bestuurlijk niet te laten hinderen, wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende. Het bestuur heeft dit jaar te maken met enkele personele wijzigingen. Ik wil deze brief gebruiken om jullie daarvan op de hoogte te brengen en hoop van harte dat jullie hiermee in stemmen. Stemgerechtigde leden, leden van 16 jaar en ouder, kunnen wanneer zij het niet eens zijn met een voordracht van herkiesbare of nieuwe kandidaat, dat voor 01-01-2021, in een mail aan info.dio30.nl kenbaar maken.
 
Allereerst zijn er twee bestuursleden die hun taak in bestuur neerleggen:
• Nicole Berendsen, Secretaris stopt om persoonlijke redenen. Nicole verwacht in mei 2021 haar eerste kindje. Nicole blijft wel de taak Media invullen. Nicole bedankt!!
• Willem Bouwman, bestuurslid commerciële zaken stopt om persoonlijke redenen. Hij blijft wel beschikbaar voor DIO’30 voor andere vrijwilligerstaken. Willem bedankt!!
 
Herkiesbaar:
• Ik(Hans Berendsen) ben herkiesbaar als voorzitter van DIO’30. Ik stel mij weer verkiesbaar voor de komende 3 jaar.
• Gert Jan Diebels, legt de functie Penningmeester ad interim, neer. Hij stelt zich verkiesbaar als Bestuurslid Algemene Zaken en zal ad interim de bestuurszetel Secretaris invullen, totdat hiervoor een nieuwe kandidaat gevonden is.
 
Nieuwe kandidaat bestuursleden
Het bestuur is blij met de nieuwe kandidaten, die zich graag aan jullie voorstellen.
Jop Dekkers stelt zich kandidaat als Penningmeester.
Mijn naam is Jop Dekkers, 24 jaar oud en mijn hele leven al woonachtig in Druten. Sinds mijn jongere jaren ben ik al lid bij onze mooie club en heb ik er langere tijd gevoetbald. In het dagelijks leven ben ik afstuderend bedrijfskunde student aan de hogeschool van Amsterdam. Per 01-01-2021 zou ik graag iets terug doen voor onze mooie Drutense club in de vorm van penningmeester. Samen met jullie geweldige steun kijk ik uit naar een mooie toekomst!
Introductiefilmpje:

Geo van Tintelen stelt zich kandidaat als bestuurslid Jeugdvoetbal.
Ik ben 42 jaar oud en woon sinds 2004 in Druten met mijn vrouw Sandra en mijn 2 zoons Guus en Sjors. In het dagelijks leven ben ik projectleider in de civiele betonbouw bij Boskalis Nederland. Zelf heb ik 25 jaar gevoetbald en ben sinds 2003 actief als scheidsrechter. Ik fluit op zaterdag regelmatig de jeugd van DIO’30 en op zondag fluit ik voor de KNVB standaard elftallen in de 2/3e klasse.Mijn beide zoons voetballen bij DIO’30 in de jeugd, waar ik vanaf de JO7 leider ben bij het team van Guus. Guus voetbalt nu in de JO10-1. Sinds het begin van het seizoen voetbalt onze jongste bij de JO7 en zo ben ik regelmatig op de Gelenberg te vinden.Sinds oktober 2019 zijn we gestart met de jeugdcommissie, dit om de organisatie van de jeugd op een (nog) hoger plan te brengen. Ik heb mezelf, i.s.m. het bestuur en de HJO, als doel gesteld om bij DIO’30 de beste jeugdopleiding in de regio te vormen. Met deze goed georganiseerde jeugdopleiding willen we enerzijds een sportklimaat creëren, waar ruimte is voor elk niveau, met sportiviteit en teamgeest hoog in het vaandel. Anderzijds willen we ook spelers afleveren voor het eerste elftal. Hoe leuk zou het zijn, als we met het Urste (selectie) op een respectabel niveau kunnen voetballen met eigen “Drutense” jongens.Ik denk dat ik een waardevolle bedrage kan leveren aan het bestuur van DIO’30 en op deze manier de jeugd van DIO’30 een duidelijke stem kan geven.
Introductiefilmpje: 


Bezwaar tegen invulling bestuurszetels, laat het ons weten!
Heb je bezwaar tegen de voorgestelde invulling van de bestuurszetels, laat je stem dan horen. Dit kan per mail via info@dio30.nl. Wanneer we weinig of geen bezwaren ontvangen voor 1 januari (en we verwachten dat het voorstel een meerderheid zal halen), zal de invulling per 1 januari 2021 al worden geeffectueerd. In de ALV van 31 maart zal de invulling dan formeel bekrachtigd worden.
 
Vacatures bestuur
Het bestuur is op zoek naar een geschikte persoon voor de functie van Secretaris in het bestuur en iemand die het leuk vindt de kar te trekken van commerciële zaken bij DIO’30. Als je interesse hiervoor hebt kun je melden en/of informatie vragen aan info@dio30.nl.
 
Contributie-inning begin januari
Financieel is het een klus het hoofd boven water te houden. Dat is ons tot heden gelukt door de onvoorwaardelijke steun van onze leden en sponsoren. Jullie maken het mogelijk dat we als DIO’30 familie een toekomst houden!
Mensen, er zijn er te veel om deze persoonlijk te noemen, ontzettend bedankt hiervoor.
 
De contributie voor het aankomende kwartaal wordt 4 januari afgeschreven. Wij begrijpen dat er al lang geen wedstrijdvoetbal heeft plaatsgevonden. Toch lopen de kosten door en wij moeten dan ook met elkaar onze vereniging draaiende houden. Zoals eerder al blijven we iedereen vragen zijn of haar contributie te voldoen. De afgelopen perioden was dit gelukkig geen probleem. Dank hiervoor!
 
Nieuwjaarsreceptie 2021
We kunnen de traditionele Nieuwjaarsreceptie in 2021 helaas ook niet laten doorgaan.
 
Dank voor alle vrijwilligers
Natuurlijk een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers, Stichting Voetbal DIO’30, de onderhoud-vrijwilligers, leiders en trainers van de teams, Supportersclub en de diverse commissies en bestuursleden, voor hun tomeloze inzet voor onze club DIO’30. Bedankt allemaal!!
 
Tot slot
Ik hoop van harte dat we snel SAMEN corona er onder krijgen en dat we weer ons oude “leven” op kunnen pakken!!
Rest mij alleen nog, namens het hele bestuur van DIO’30, jullie allemaal hele fijne feestdagen en een sportief en vooral gezond 2021 toe te wensen.
 
Hans Berendsen
Voorzitter DIO’300

Elftalberichten


Beste Leden van DIO’30

Zoals elk jaar kent DIO’30 ook dit jaar weer een aantal leden die al een lange tijd lid zijn van onze vereniging. Dit jaar hebben we 11 jubilarissen. Normaal zouden wij hen tijdens onze Algemene Ledenvergadering huldigen, maar dit is door Corona helaas niet mogelijk.

Het bestuur van DIO’30 heeft lang nagedacht hoe wij toch op gepaste wijze konden stilstaan bij dit heugelijk feit. Wij hebben besloten de jubilarissen door middel van een persoonlijke brief te feliciteren en de daarbij behoren speld uit te reiken.

Dit bijzondere voetbaljaar, 2020, heeft DIO’30 zoals gezegd 11 jubilarissen.

 

60 jaar lid:

Tonnie van Donzel

Piet Sengers

Jan Klarenbeek

Henk Arts

 

50 jaar lid:

Jan Vos

 

40 jaar lid:

Twan Stevens

Mark Beck

Bert Palma

Johan Klaassen

Erik Klaassen

 

25 jaar lid:

Marc van der Zandt

 

DIO’30 is trots op onze jubilarissen. Wij feliciteren de jubilarissen nogmaals van harte en hopen dat zij nog een mooie tijd bij DIO’30 tegemoet gaan.

 

Bestuur DIO’30

0

Coronamaatregelen DIO’30 – 13 oktober 2020

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

De aangescherpte coronamaatregelen die dinsdag 13 oktober door de overheid zijn afgekondigd, hebben opnieuw ook een flinke impact op de amateursport in het algemeen en dus zeker ook op DIO’30

Door de aankondigingen vanuit de overheid zijn wij als bestuur genoodzaakt de volgende maatregelen te treffen, in de hoop snel weer richting een normalere situatie te kunnen. Dit geldt vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur.


Alle sportieve activiteiten voor leden boven de 18 zijn in ieder geval tot en met dinsdag 27 oktober afgelast

 • De leeftijdsgrens van 18 betekent dat de mini’s en alle jeugdteams tot en met JO19 en MO19 mogen blijven trainen
 • Ouders en andere toeschouwers zijn helaas nog altijd niet toegestaan op het sportpark
 • Ook mogen deze teams onderling wedstrijden spelen, mits dat in overleg gaat met wedstrijdzaken
 • Dit betekent dat er géén wedstrijden tegen andere verenigingen georganiseerd mogen worden
 • Onze sportkantine blijft gesloten
 • Kleedkamers worden gesloten
 • We vragen eenieder niet langer dan strikt noodzakelijk aanwezig te zijn op het sportpark

Deze maatregelen gelden dus in elk geval tot en met dinsdag 27 oktober. Uiteraard staat de gezondheid van eenieder voorop en we vragen alle leden, ouders en vrijwilligers dan ook nadrukkelijk zich aan bovenstaande regels te houden.

Hopelijk normaliseert de situatie dan weer enigszins en kunnen bovenstaande maatregelen teruggedraaid worden zodra de overheid dat toestaat.

Alvast enorm bedankt voor jullie medewerking en we hopen jullie allemaal spoedig weer onder ‘normale’ en gezonde omstandigheden te mogen begroeten.

Delen van deze boodschap waar nodig wordt op prijs gesteld.

Sportieve groet,

Bestuur DIO’30

0

Nieuwe corona maatregelen DIO’30


Beste leden DIO’30,

Afgelopen maandagavond zijn we door de regering wederom geconfronteerd met verzwaring van de maatregelen rondom Corona.

Met ingang van dinsdag 29 september 2020 18:00 uur wordt ook de voetbalsport getroffen door deze nieuwe maatregelen.

Hieronder een overzicht van de maatregelen mbt de voetbalsport.

Nieuwe regels binnen

 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn.
  Kinderen tellen mee.
 • Sportkantines zijn dicht.

Nieuwe regels buiten

 • Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek.
 • Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken.
 • In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek samen.
  Kinderen tellen mee. Mensen lopen niet rond op die plek.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Deze maatregelen gelden in ieder geval drie weken. ( dus tot dinsdag 20 oktober 2020 18:00 uur).

 

Concreet houdt dit voor DIO’30 in dat er geen personen ( ouders/toeschouwers) meer bij trainingen en wedstrijden aanwezig mogen zijn. Natuurlijk is onze kantine gesloten.

 

Aanvullende afspraken DIO’30:

 

o Zoals al altijd gebruikelijk zullen ouders (chauffeurs) de spelers van DIO’30 naar uitwedstrijden rijden. Deze chauffeurs worden gezien als teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd aanwezig zijn. Tijdens vervoer adviseren wij de chauffeur een mondkapje te dragen, als hij andere kinderen dan uit zijn gezin vervoert. Verzoek om met zo weinig mogelijk voertuigen te rijden.

o Meld je als speler af als je door klachten voor de training en wedstrijd bij je trainer.

Als er teveel spelers niet kunnen spelen dat moet de trainer de wedstrijd verzetten dus het is belangrijk dit tijdig door te geven.

o Na afloop van de trainingen en wedstrijden wordt iedereen verzocht direct het sportpark Gelenberg te verlaten en naar huis te gaan, zie de bestaande protocollen

o Gebruik kleedkamers:

 

DIO’30 constateert dat de regels met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers niet goed (kunnen) worden opgevolgd. We beschikken voor deze regels gewoon over te weinig kleedkamers. Wij adviseren: Kom zoveel mogelijk in je voetbalkleren naar de DIO’30

 

Daarom besluiten wij vanaf vandaag:

o JO7 t/m JO12 –> geen kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden

JO13 t/m JO19 –> één kleedkamer, niet douchen tijdens trainingen en wedstrijden

JO19-01 –> twee kleedkamers, douchen tijdens trainingen en wedstrijden

Senioren categorie B –>één kleedkamer ( max. 8 man), douchen alleen tijdens de wedstrijden

Senioren categorie A–> twee kleedkamers (max. 8 personen, douchen volgens geldende regels) douchen tijdens de trainingen en wedstrijden.

o De bestuurskamer en hal met toiletten blijven beschikbaar.

o Wij hebben ook nog enkele groep specifieke maatregelen getroffen. Daarover zal met de betrokken doelgroep worden gecommuniceerd

o Informeer bij uitwedstrijden goed naar het coronabeleid van de te bezoeken vereniging. Zie Voetbal.nl

 

Ik hoop dat deze maatregelen ons helpen bij bestrijden en terugdringen van het Coronavirus. Laten we ons vooral samen houden aan de oude en nieuwe afspraken/protocollen.

 

Ons belang is het bestrijden van het Coronavirus zodat we kunnen blijven voetballen!!!

 

Deze maatregelen zijn minimaal drie weken van kracht. Wanneer er wijzigingen komen in de regels zullen wij weer met jullie communiceren.

Namens Bestuur DIO’30 Hans Berendsen Voorzitter

 

0

Elftalberichten

DIO’30 trots op KNVB-certificering

 

DRUTEN – Om zowel betaald voetbalclubs als amateurverenigingen te kunnen ondersteunen met hun voetbaltechnische jeugdbeleid heeft de KNVB, in samenwerking met NMC Bright uit Nieuwegein, het Kwaliteit- & Performance Programma in het leven geroepen. Hiermee zoekt de KNVB een kwaliteitsimpuls om toe te passen in het jeugdvoetbal door systematisch de jeugdopleiding te evalueren. S.V. Orion, S.V. TEC, S.V. Juliana’31 en De Treffers (heeft inmiddels de regionale status behaald) gingen DIO’30 voor en bezitten in de regio ook de drie jaar geldige certificering.

 

Om aan de criteria van certificering te voldoen, moeten clubs een stappenplan complementeren bestaande uit een adviesgesprek, een audit, een review en een rapportage. Het Kwaliteit- & Performance Programma is in het leven geroepen in het seizoen 2014/15 en legt haar focus met name op het ontwikkelen en verbeteren van de jeugdontwikkeling. Het bondsprogramma licht in grote lijnen het voetbaltechnische jeugdbeleid van een club door en biedt de kans om deze te waarborgen en uiteindelijk significant te verbeteren.

 

Op zaterdag 22 augustus volgde de officiële uitreiking van het certificaat. De club die huist op Sportpark De Gelenberg is ontzettend trots en bestuurslid jeugdvoetbal Gert Jan Diebels spreekt dan ook over een markante dag voor de Drutense club. ‘Mark Vaessen, opvolger zijnde van Wilfred Schoonderbeek, speelt een belangrijke rol als hoofd jeugdopleiding (dit was een vereiste van de KNVB), maar in werkelijkheid zijn alle geledingen van de club betrokken bij het goed op poten zetten maar vooral structureren van onze jeugdopleiding. Daarnaast hebben we nog ondersteuning van een vijftal coördinatoren, er is ondersteuning van zowel het bestuur als een flink aantal vrijwilligers. De spelers zullen er uiteindelijk profijt van hebben, maar ook de trainers.’

 

Diebels, zelf ook speler van DIO’30, geeft aan dat er nu veel meer mogelijkheden voor de jeugd zijn dan pak en beet tien of twintig jaar geleden. Wel wijst hij op het feit dat het behalen van het certificaat vooral een theoretische klus was die bestond uit het opstellen van beleidsplannen, het ordenen en in kaart brengen van processen maar ook het bepalen van bijvoorbeeld een visie en missie. Maar, en niet onbelangrijk, ook het kritisch bekijken van de huidige gang van zaken. Het adviesbureau uit Nieuwegein zorgde voor een stukje sturing zodat alles op een juiste manier werd gedocumenteerd en uiteindelijk kon worden aangeleverd.

 

Blijvend proces

 

De certificering kan gezien worden als een kwaliteitskeurmerk in het kader van de professionalisering maar het is uiteindelijk een blijvend proces van verbeteren en iedereen (blijven) betrekken bij de ontwikkeling van de club. Deze ontwikkeling betaalt zich uit in structurering en het onder andere ontstaan van een jeugdcommissie, een commissie jeugdopleiding enzovoorts maar ook het aansturen en opleiden van bijvoorbeeld alle trainers in een open en transparante manier. ‘Het certificaat is het startpunt van een samenwerking met ook de andere clubs in Maas en Waal. Het juniorenvoetbal zal zich in de toekomst concentreren in de grotere dorpen. In onze gemeente willen we actief de samenwerking zoeken met S.C.P., S.C.D./Victoria en A.A.C. Olympia. Daarin nemen wij het voortouw en onze verantwoordelijkheid. Veel kerkdorpen uit Maas en Waal hebben nu al problemen om jeugdteams op de been te brengen of houden.’

 

DIO’30 ziet de certificering als noodzaak voor een stukje professionalisering op de korte termijn, maar heeft op de lange termijn uiteindelijk het doel om de beste spelers uit Maas en Waal in het eerste elftal van de club te hebben spelen.


0

Beste leden van DIO’30,

 

De vakanties zitten er inmiddels weer op en de eerste trainingen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben alweer plaatsgevonden. Deze informatiebrief is bedoeld om jullie op de hoogte te stellen van de regels die zijn opgesteld om, ook tijdens deze periode van COVID-19, er samen een mooi en succesvol seizoen van te maken. Ten eerste zijn er een aantal algemene regels opgesteld, welke opgevolgd worden door specifieke regels. Lees deze goed door en bij vragen en/of opmerkingen kunt u zich melden bij het bestuur van DIO’30. Dit protocol bestaat uit een viertal pagina’s.  

Hierbij de link naar het protocol: Coronamaatregelen DIO’30 29 sept 2020 alg

 

Het motto  van DIO’30 is en blijft 

SAMEN STERK

& SPORTIEF

 

Voor nu ook

 

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’

 

 

Bestuur DIO’30

0

Druten, 25 juni 2020

Beste jeugdspelers en ouders/betrokkenen,

Het grote moment waar iedereen elk seizoen weer op wacht zijn de indelingen voor het nieuwe seizoen. Hierbij treffen jullie ze weer aan.

Belangrijkste opmerkingen bij indelingen

De indelingen zijn met de grootste zorg voor het individu samengesteld. Waar wij hebben ingeschat dat een indeling individueel tot een verrassing zou kunnen leiden, is voorafgaand aan de publicatie al contact opgenomen en de indeling uitgelegd.

Doordat onze hoofd jeugdopleiding een andere uitdaging heeft gevonden, hebben wij de indelingen volbracht zonder hoofd jeugdopleidingen. Het heeft best veel van ons gevraagd, maar het is gelukt!

Doordat we dit seizoen best veel aanmeldingen hebben gehad in een laat stadium, hebben we tot het laatste moment moeten puzzelen.

Hoe is de indeling tot stand gekomen?

 • Begin mei: conceptindelingen gemaakt door de coördinatoren
 • Half mei: gesprekken met trainers van de teams waarin opmerkingen zijn opgehaald
 • Eind mei: opmerkingen conceptindeling doorgenomen en verwerkt i.s.m. de coördinatoren.
 • Begin juni: verwerken opmerkingen trainers en verwerken laatste aan- en afmeldingen
 • Half juni: opstellen definitieve indelingen
 • Dinsdag 23 juni: laatste inloop voor trainers en uitleg volgend seizoen
 • Daarna publicatie op site

  Meidenteams

 

In overleg met de meidencommissie hebben we besloten de werkzaamheden samen te voegen en daarmee ook 1 indeling naar buiten te brengen. Voor het eerst hebben we bij DIO’30 een samenwerkingsverband met een andere club om samen een team op de been te brengen. Samen met SCP formeren we dit jaar DIO’30/SCP MO17-2!

Aftrapbijeenkomsten alle teams

Nieuw voor aankomend seizoen zijn aftrapbijeenkomsten voor al onze jeugdteams. Deze worden georganiseerd voorafgaand aan het nieuwe seizoen op 4 juli 2020. De uitnodigingen hiervoor zijn naar alle ouders al verstuurd. Heb je de uitnodiging niet ontvangen, neem dan even contact op. De kans is groot dat er geen juist mailadres in onze database staat.

Vragen en/of opmerkingen

Op elke indeling zijn vanuit de eigen individuele situatie opmerkingen te maken. Die zullen er ook altijd blijven. Het is een enorme klus die we uiterst zorgvuldig hebben opgepakt. Daarbij hebben we alle mogelijke bronnen geraadpleegd als dat van toepassing was. We zijn hierbij helaas niet geholpen door de Coronacrisis, die ervoor heeft gezorgd dat een heel aantal trainingen en wedstrijden niet zijn doorgegaan.

Toch kan er nog een vraag of opmerking leven. Vragen stellen mag altijd, maar wel graag per mail. Het gemiddeld aantal mails met vragen ligt op meer dan 50 deze weken, voor ons als vrijwilligers niet te beantwoorden op korte termijn. Het kan dus zijn dat je vraag twee weken later pas wordt beantwoord.

Voorwaarden voor het beantwoord krijgen van een mail:

 • Geef duidelijk aan over welke speler het gaat en in welk team hij nu is ingedeeld
 • Mails die negatief geschreven zijn of geen oplossing aanreiken worden niet in behandeling genomen. Wij staan altijd open voor tips en suggesties en willen onze keuzes uiteraard toelichten.

  Overigens is het aantal verzoeken dat kan worden toegekend echt minimaal, gewoonweg omdat het bijna nooit mogelijk is binnen de totale inschrijvingen. 

 

Vragen kun je mailen naar jeugdopleiding@dio30.nl. Wij proberen de mail binnen twee weken te beantwoorden.

Namens de jeugdcommissie,

Geo van Tintelen, Joris ’t Jong en Gert Jan Diebels

Mede namens de coördinatoren: Marcel de Vaan, Bas Hol, John Teeuwis, Coen Barten en Jesper Kaaks

Klik op onderstaande link’s:
Indeling JO7-JO10 2020-2021

Indeling JO11-JO14 2020-2021

Indeling JO15-JO19 2020-2021

Indeling MO13-MO19 2020-2021

0

Elftalberichten
Jos Arts plotseling overleden

Afgelopen week bereikte ons het droeve nieuws dat wederom een lid van de familie Arts, een echte DIO’30-familie, plotseling uit de familie is weggerukt. Jos Arts, al zijn leven lang lid van DIO’30 en oud-jeugdleider, jeugdtrainer en vaste en betrokken supporter van ons 1e, is op zijn 52e overleden. Dit nieuws slaat, ook bij ons als hechte vereniging, in als een bom.

Overleed in februari al Wim Arts en in april Bep Arts, nu dus ook Jos. Het is mede daarom nog moeilijker te vatten wat een onvoorstelbaar leed de familie treft. Jos is een van de twee zoons van Cees en Door Arts. Cees Arts was bij DIO’30 erelid en is 5 jaar geleden overleden. Door Arts was jarenlang omroepster bij het eerste elftal.

Jos ging als het maar even kon graag kijken bij ons 1e en was uiteraard ook bij onze kampioenswedstrijd vorig jaar. Bij velen wellicht niet bekend, maar Jos zorgde tijdens dit soort speciale wedstrijden altijd voor vuurwerk. Menig duizendklapper heeft het sportpark doen trillen en de rood-witte mannen op scherp gezet!

We moeten weer afscheid nemen van een betrokken DIO’30-man uit een echte DIO’30-familie. Onze gedachten en steun gaan naar de familie Arts, maar specifiek zijn vrouw Sandra, zijn zoon Jop, zijn moeder Door en broer Jan. Jos is 52 jaar geworden.

Noot van de familie: Aanstaande zaterdag 6 juni om 12.45 uur rijden we met Jos door de Koningstraat langs sportpark De Gelenberg naar Beuningen. Met inachtneming van de regelgeving vanuit het RIVM, is iedereen hierbij welkom om, staand langs de Koningstraat, Jos een laatste groet te brengen en afscheid te nemen.

0