Hoogte contributie bij DIO’30
Per 1 juli 2018 gelden onderstaande contributiebedragen
 
 
Donateur: € 18,00 per kwartaal

DIO'30 Ukken: € 27,00 per kwartaal

Leden < 12 jaar: € 42,00 per kwartaal 

Leden < 16 jaar: € 46,50 per kwartaal

Leden < 18 jaar: € 52,50 per kwartaal 

Leden > 18 jaar: € 56,25 per kwartaalHoe kan ik mijn contributie betalen?
Contributie wordt altijd automatisch geïncasseerd rond 1 augustus, 1 oktober, 1 januari en 1 april. In speciale gevallen is het mogelijk om zelf de contributie maandelijks over te maken. Neem hiervoor dan contact op met Conny Klarenbeek (contributie@dio30.nl)

Het rekeningnummer voor contributiebetaling is NL79RABO0112709915 t.n.v. sportvereniging Door Inspanning Ontspanning, te Druten


Uitleg leeftijdsgebonden contributie

Wanneer spelers de 12-, 16- of 18-jarige leeftijd bereiken, wijzigt het contributiebedrag de eerstvolgende kwartaal volgend op de verjaardag. Tussentijdse mutatie van spelend naar steunend lid is gedurende het seizoen onder voorwaarden direct mogelijk. Een van de voorwaarden is het moeten stoppen met actieve sport door een ernstige blessure.

Voor vragen over de contributie en de contributiebetaling kunt u contact opnemen met: Conny Klarenbeek  contributie@dio30.nl

Voor vragen met betrekking tot lidmaatschappen kunt u contact opnemen met Yvonne Berendsen: ledenadministratie@dio30.nl
Inschrijfgeld nieuwe leden ~ zonder ~ overschrijving € 10,00
Inschrijfgeld nieuwe leden ~ met ~ overschrijving € 15,00
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend


Moeite met betalen van de contributie voor uw kind?
Een mogelijkheid voor ondersteuning bij het betalen van de contributie is contact op te nemen met Stichting Leergeld. Al zo’n 20 leden van DIO’30 maken gebruik van de bijdrages van stichting Leergeld. 


Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 75 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.