Corona up-date 22 april 2020
Publicatie datum: 22/04/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Corona up-date 22 april 2020

Beste DIO’30 lid,

In spanning hebben we afgelopen dinsdag, 21 april 2020, gekeken naar de definitieve uitspraak aangaande de versoepeling dan wel verlenging van de maatregelen die nodig zijn voor het onderdrukken van het Coronavirus.

De belangrijkste besluiten op sportgebied zijn de volgende:

·     Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf 29 april aanstaande weer sporten in groepsverband, maar geen (competitie)wedstrijden spelen, slechts trainingspotjes;

·    Jongeren tussen de 12 en 18 jaar mogen vanaf 29 april aanstaande ook buiten sporten, zolang 1,5 meter afstand mogelijk is;
·    Geen ouders langs de lijn;

·    Thuis douchen;

·    Thuis omkleden;

·    Geen kantine en kleedkamers open

Dit betekent helaas niet dat we de poorten van ons sportcomplex zomaar weer open kunnen zetten, dit gaat in nauw overleg met en in regie van de gemeente Druten. De komende dagen zullen we moeten gaan bekijken hoe de genoemde maatregelen in de praktijk vorm kunnen krijgen. We sluiten ons aan bij de uitspraak van premier Rutte “Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf”.

We wachten het overleg van aankomende vrijdag 24 april met de gemeente af om tot een zo veilig mogelijk sportklimaat te komen. Zodra we hier meer over weten, zullen we u informeren. Uiteraard dienen we hierbij te respecteren dat de ouder(s) en/of verzorger(s) van ieder jeugdlid zelf de afweging maakt of hun kind/kinderen mag/mogen deelnemen aan trainingsactiviteiten. Dit geldt ook voor onze trainers en leiders.

Wellicht ten overvloede, maar we willen benadrukken dat overige maatregelen van kracht blijven. Dit betekent dat bij klachten, iemand hoe dan ook thuis dient te blijven.

Wij begrijpen dat iedereen staat te popelen om weer naar buiten te gaan en, in ons geval, een balletje te trappen. En hoewel er nog een aantal onduidelijkheden zijn, is het fijn dat de jeugd straks weer de kans krijgt om te sporten!
Mochten er nog vragen zijn, dan is het mogelijk om deze te stellen via [email protected]

Voor nu willen wij jullie allemaal heel veel gezondheid toewensen!

Namens het bestuur,

Hans Berendsen Voorzitter DIO’30