DIO’30 trots op KNVB-certificering
Publicatie datum: 27/08/2020

DIO’30 trots op KNVB-certificering

 

DRUTEN – Om zowel betaald voetbalclubs als amateurverenigingen te kunnen ondersteunen met hun voetbaltechnische jeugdbeleid heeft de KNVB, in samenwerking met NMC Bright uit Nieuwegein, het Kwaliteit- & Performance Programma in het leven geroepen. Hiermee zoekt de KNVB een kwaliteitsimpuls om toe te passen in het jeugdvoetbal door systematisch de jeugdopleiding te evalueren. S.V. Orion, S.V. TEC, S.V. Juliana’31 en De Treffers (heeft inmiddels de regionale status behaald) gingen DIO’30 voor en bezitten in de regio ook de drie jaar geldige certificering.

 

Om aan de criteria van certificering te voldoen, moeten clubs een stappenplan complementeren bestaande uit een adviesgesprek, een audit, een review en een rapportage. Het Kwaliteit- & Performance Programma is in het leven geroepen in het seizoen 2014/15 en legt haar focus met name op het ontwikkelen en verbeteren van de jeugdontwikkeling. Het bondsprogramma licht in grote lijnen het voetbaltechnische jeugdbeleid van een club door en biedt de kans om deze te waarborgen en uiteindelijk significant te verbeteren.

 

Op zaterdag 22 augustus volgde de officiële uitreiking van het certificaat. De club die huist op Sportpark De Gelenberg is ontzettend trots en bestuurslid jeugdvoetbal Gert Jan Diebels spreekt dan ook over een markante dag voor de Drutense club. ‘Mark Vaessen, opvolger zijnde van Wilfred Schoonderbeek, speelt een belangrijke rol als hoofd jeugdopleiding (dit was een vereiste van de KNVB), maar in werkelijkheid zijn alle geledingen van de club betrokken bij het goed op poten zetten maar vooral structureren van onze jeugdopleiding. Daarnaast hebben we nog ondersteuning van een vijftal coördinatoren, er is ondersteuning van zowel het bestuur als een flink aantal vrijwilligers. De spelers zullen er uiteindelijk profijt van hebben, maar ook de trainers.’

 

Diebels, zelf ook speler van DIO’30, geeft aan dat er nu veel meer mogelijkheden voor de jeugd zijn dan pak en beet tien of twintig jaar geleden. Wel wijst hij op het feit dat het behalen van het certificaat vooral een theoretische klus was die bestond uit het opstellen van beleidsplannen, het ordenen en in kaart brengen van processen maar ook het bepalen van bijvoorbeeld een visie en missie. Maar, en niet onbelangrijk, ook het kritisch bekijken van de huidige gang van zaken. Het adviesbureau uit Nieuwegein zorgde voor een stukje sturing zodat alles op een juiste manier werd gedocumenteerd en uiteindelijk kon worden aangeleverd.

 

Blijvend proces

 

De certificering kan gezien worden als een kwaliteitskeurmerk in het kader van de professionalisering maar het is uiteindelijk een blijvend proces van verbeteren en iedereen (blijven) betrekken bij de ontwikkeling van de club. Deze ontwikkeling betaalt zich uit in structurering en het onder andere ontstaan van een jeugdcommissie, een commissie jeugdopleiding enzovoorts maar ook het aansturen en opleiden van bijvoorbeeld alle trainers in een open en transparante manier. ‘Het certificaat is het startpunt van een samenwerking met ook de andere clubs in Maas en Waal. Het juniorenvoetbal zal zich in de toekomst concentreren in de grotere dorpen. In onze gemeente willen we actief de samenwerking zoeken met S.C.P., S.C.D./Victoria en A.A.C. Olympia. Daarin nemen wij het voortouw en onze verantwoordelijkheid. Veel kerkdorpen uit Maas en Waal hebben nu al problemen om jeugdteams op de been te brengen of houden.’

 

DIO’30 ziet de certificering als noodzaak voor een stukje professionalisering op de korte termijn, maar heeft op de lange termijn uiteindelijk het doel om de beste spelers uit Maas en Waal in het eerste elftal van de club te hebben spelen.