Eindejaarsbrief 2020
Publicatie datum: 20/12/2020
Eindejaarsbrief 2020

Beste DIO’30 familie,

 
Het jaar 2020 is bijna voorbij. We hebben elkaar weinig gezien of gesproken. Daarom deze brief. Er is nogal wat te vertellen dus ik wens je veel leesplezier.
 
Terugblik 2020
2020 is een zwaar jaar geweest. Vanaf maart heeft Corona ons leven drastisch gewijzigd. Het voetbal werd abrupt afgebroken. De competities en trainingen stilgelegd.
Daarnaast is er ook voor menig lid van onze DIO’30 familie persoonlijk leed te betreuren. Laten we samen op dit soort momenten daarbij stilstaan. Het bestuur wenst alle betrokkenen veel sterkte in deze dagen.
 
De overheid liet af en toe de teugels vieren. Hierdoor was enig voetbal en trainen weer mogelijk. Iedereen was weer erg blij dat we weer de wei in konden en samen genieten van het leuke spelletje.
Diezelfde teugels werden in oktober weer aangetrokken en zelf op 15 december 2020 gevolgd door een totale Lock Down tot in ieder geval 19 januari 2021. Alleen de jeugd tot en met 17 jaar mag nog trainen en onderling wedstrijdjes voetballen. Voor de senioren is de pil echter weer bitter. Geen voetbal!
En dan natuurlijk niet te vergeten al de ouders, opa’s en oma’s en andere supporters. Zij kunnen niet meer bij het wedstrijdje of training gaan kijken. Tjonge wat een zware tijden.
 
Wijziging invulling bestuurszetels
Het bestuur moet alle zeilen moeten bijzetten om de vereniging in dit “coronajaar” draaiende te houden.
 
Bestuurlijk gezien gaf dit de nodige aanpassingen. De Algemene leden vergadering 2020 kon niet door gaan en moest worden uitgesteld. We hebben deze nu gepland op 31 maart 2021. Hoe we dat gaan invullen hangt sterk af van hoe de regering onze bijeenkomst toe staat. Ons voornemen is deze ALV fysiek te laten plaatsvinden. Zodra hier met enige zekerheid iets over kunnen zeggen, zullen we via de mail aan jullie onze keuze bekend maken en verder informeren over hoe of wat!
 
Echter om de voortgang bestuurlijk niet te laten hinderen, wil ik jullie aandacht vragen voor het volgende. Het bestuur heeft dit jaar te maken met enkele personele wijzigingen. Ik wil deze brief gebruiken om jullie daarvan op de hoogte te brengen en hoop van harte dat jullie hiermee in stemmen. Stemgerechtigde leden, leden van 16 jaar en ouder, kunnen wanneer zij het niet eens zijn met een voordracht van herkiesbare of nieuwe kandidaat, dat voor 01-01-2021, in een mail aan info.dio30.nl kenbaar maken.
 
Allereerst zijn er twee bestuursleden die hun taak in bestuur neerleggen:
• Nicole Berendsen, Secretaris stopt om persoonlijke redenen. Nicole verwacht in mei 2021 haar eerste kindje. Nicole blijft wel de taak Media invullen. Nicole bedankt!!
• Willem Bouwman, bestuurslid commerciële zaken stopt om persoonlijke redenen. Hij blijft wel beschikbaar voor DIO’30 voor andere vrijwilligerstaken. Willem bedankt!!
Herkiesbaar:
• Ik(Hans Berendsen) ben herkiesbaar als voorzitter van DIO’30. Ik stel mij weer verkiesbaar voor de komende 3 jaar.
• Gert Jan Diebels, legt de functie Penningmeester ad interim, neer. Hij stelt zich verkiesbaar als Bestuurslid Algemene Zaken en zal ad interim de bestuurszetel Secretaris invullen, totdat hiervoor een nieuwe kandidaat gevonden is.
 
Nieuwe kandidaat bestuursleden
Het bestuur is blij met de nieuwe kandidaten, die zich graag aan jullie voorstellen.
Jop Dekkers stelt zich kandidaat als Penningmeester.
Mijn naam is Jop Dekkers, 24 jaar oud en mijn hele leven al woonachtig in Druten. Sinds mijn jongere jaren ben ik al lid bij onze mooie club en heb ik er langere tijd gevoetbald. In het dagelijks leven ben ik afstuderend bedrijfskunde student aan de hogeschool van Amsterdam. Per 01-01-2021 zou ik graag iets terug doen voor onze mooie Drutense club in de vorm van penningmeester. Samen met jullie geweldige steun kijk ik uit naar een mooie toekomst!
Geo van Tintelen stelt zich kandidaat als bestuurslid Jeugdvoetbal.
Ik ben 42 jaar oud en woon sinds 2004 in Druten met mijn vrouw Sandra en mijn 2 zoons Guus en Sjors. In het dagelijks leven ben ik projectleider in de civiele betonbouw bij Boskalis Nederland. Zelf heb ik 25 jaar gevoetbald en ben sinds 2003 actief als scheidsrechter. Ik fluit op zaterdag regelmatig de jeugd van DIO’30 en op zondag fluit ik voor de KNVB standaard elftallen in de 2/3e klasse. Mijn beide zoons voetballen bij DIO’30 in de jeugd, waar ik vanaf de JO7 leider ben bij het team van Guus. Guus voetbalt nu in de JO10-1. Sinds het begin van het seizoen voetbalt onze jongste bij de JO7 en zo ben ik regelmatig op de Gelenberg te vinden. Sinds oktober 2019 zijn we gestart met de jeugdcommissie, dit om de organisatie van de jeugd op een (nog) hoger plan te brengen. Ik heb mezelf, i.s.m. het bestuur en de HJO, als doel gesteld om bij DIO’30 de beste jeugdopleiding in de regio te vormen. Met deze goed georganiseerde jeugdopleiding willen we enerzijds een sportklimaat creëren, waar ruimte is voor elk niveau, met sportiviteit en teamgeest hoog in het vaandel. Anderzijds willen we ook spelers afleveren voor het eerste elftal. Hoe leuk zou het zijn, als we met het Urste (selectie) op een respectabel niveau kunnen voetballen met eigen “Drutense” jongens. Ik denk dat ik een waardevolle bedrage kan leveren aan het bestuur van DIO’30 en op deze manier de jeugd van DIO’30 een duidelijke stem kan geven.

Bezwaar tegen invulling bestuurszetels, laat het ons weten!
Heb je bezwaar tegen de voorgestelde invulling van de bestuurszetels, laat je stem dan horen. Dit kan per mail via [email protected]. Wanneer we weinig of geen bezwaren ontvangen voor 1 januari (en we verwachten dat het voorstel een meerderheid zal halen), zal de invulling per 1 januari 2021 al worden geeffectueerd. In de ALV van 31 maart zal de invulling dan formeel bekrachtigd worden.
 
Vacatures bestuur
Het bestuur is op zoek naar een geschikte persoon voor de functie van Secretaris in het bestuur en iemand die het leuk vindt de kar te trekken van commerciële zaken bij DIO’30. Als je interesse hiervoor hebt kun je melden en/of informatie vragen aan [email protected].
 
Contributie-inning begin januari
Financieel is het een klus het hoofd boven water te houden. Dat is ons tot heden gelukt door de onvoorwaardelijke steun van onze leden en sponsoren. Jullie maken het mogelijk dat we als DIO’30 familie een toekomst houden!
Mensen, er zijn er te veel om deze persoonlijk te noemen, ontzettend bedankt hiervoor.
 
De contributie voor het aankomende kwartaal wordt 4 januari afgeschreven. Wij begrijpen dat er al lang geen wedstrijdvoetbal heeft plaatsgevonden. Toch lopen de kosten door en wij moeten dan ook met elkaar onze vereniging draaiende houden. Zoals eerder al blijven we iedereen vragen zijn of haar contributie te voldoen. De afgelopen perioden was dit gelukkig geen probleem. Dank hiervoor!
 
Nieuwjaarsreceptie 2021
We kunnen de traditionele Nieuwjaarsreceptie in 2021 helaas ook niet laten doorgaan.
 
Dank voor alle vrijwilligers
Natuurlijk een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers, Stichting Voetbal DIO’30, de onderhoud-vrijwilligers, leiders en trainers van de teams, Supportersclub en de diverse commissies en bestuursleden, voor hun tomeloze inzet voor onze club DIO’30. Bedankt allemaal!!
 
Tot slot
Ik hoop van harte dat we snel SAMEN corona er onder krijgen en dat we weer ons oude “leven” op kunnen pakken!!
Rest mij alleen nog, namens het hele bestuur van DIO’30, jullie allemaal hele fijne feestdagen en een sportief en vooral gezond 2021 toe te wensen.
 
Hans Berendsen
Voorzitter DIO’30