Extra Algemene Ledenvergadering 2022
Publicatie datum: 31/01/2022

Het bestuur van DIO’30 nodigt u van harte uit voor de extra Algemene Ledenvergadering 2022 op woensdag 16 februari 2022 om 19.00 uur in de kantine van DIO’30.

Deze bijeenkomst is noodzakelijk om goedkeuring te krijgen van de leden van DIO’30 voor de realisatie van de voorgenomen plannen voor ons sportpark. Ik verwijs voor dit onderwerp naar punt 6 van de op 14 december 2021 (online) gehouden ALV.

Algemene Ledenvergadering 14-12-2021
Punt 6 Presentatie voorgenomen ontwikkelingen sportpark
“Het bestuur heeft het voornemen geuit om grote aanpassingen aan het sportpark te doen. Zij heeft daarvoor een plan opgesteld en de benodigde onderbouwing opgenomen in een presentatie, waaronder het haalbaarheidsonderzoek. Deze presentatie is meegestuurd. Als de plannen worden verwezenlijkt, ligt er uiterlijk 31 augustus een nieuw kunstgrasveld op veld 5 en is de kantine gerenoveerd en verduurzaamd. Op de meegestuurde plannen zijn vanuit de leden vrijwel uitsluitend positieve reacties gegeven. Buiten een aantal vragen, is er geen negatieve reactie ontvangen. Het bestuur concludeert hieruit dat de vergadering akkoord gaat met het verder ontwikkelen van de plannen…”

We geven op de extra ALV in ongeveer 60 minuten nadere informatie over de plannen, beantwoorden vragen en bespreken suggesties. Tot slot vragen we akkoord voor mandatering aan het bestuur voor het doen van de benodigde uitgaven tot een bepaald maximum en het aangaan van een maximum aan financiering. Het bestuur is voornemens de extra ALV fysiek te laten plaatsvinden in de kantine van DIO’30.

Gelet op de op dit moment geldende coronamaatregelen willen we u vragen uzelf vóór 11 februari 2022 aan te melden voor de ALV. Dit kan via een mail naar [email protected] of via deze link: aanmelden ALV.

Tevens verzoeken wij eventuele vragen vooraf te mailen naar [email protected]. Uw vraag wordt dan in de ALV door het bestuur beantwoord. Mocht blijken dat niet alle leden om 19.00 uur een zitplaats kunnen hebben conform de coronarichtlijnen, dan zal er om 20.30 uur een 2e sessie gehouden worden. In het uiterste geval zal, als blijkt dat dit ook niet voldoende is, een 3e sessie om 21.00 volgen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.


Namens het bestuur van DIO’30,
Hans Berendsen, voorzitter