Jeugdindeling seizoen 2019-2020
Publicatie datum: 24/06/2019

Beste jeugdspelers en ouders/betrokkenen,

Het grote moment waar iedereen elk seizoen weer op wacht zijn de indelingen voor het nieuwe seizoen. Hierbij treffen jullie ze weer aan.

Belangrijkste opmerkingen bij indelingen

De indelingen zijn met de grootste zorg voor het individu samengesteld. Waar wij hebben ingeschat dat een indeling individueel tot een verrassing zou kunnen leiden, is voorafgaand aan de publicatie al contact opgenomen en de indeling uitgelegd.

In de JO10-groep is ervoor gekozen een derde team te maken, zodat iedereen voldoende aan spelen toekomt. In de JO11 is juist een team minder gemaakt, doordat deze teams uit twee spelers meer moeten gaan bestaan en we onvoldoende spelers hadden voor 3 volwaardige teams. De huidige JO10-2 is daarom opgedeeld. Het grootste deel van het team vormt een nieuwe groep met de huidige JO11-2 en gaan spelen als JO12-2. 

In de jongste groepen is gekozen voor kleine teams, omdat de ervaring is dat we in de maanden juli en augustus nog verschillende aanmeldingen verwachten.

Hoe is de indeling tot stand gekomen?

  • Begin mei: conceptindelingen gemaakt door Wilfred
  • Half mei: gesprekken met trainers van de teams waarin opmerkingen zijn opgehaald
  • Eind mei: opmerkingen conceptindeling doorgenomen en verwerkt i.s.m. de coördinatoren.
  • Begin juni: verwerken opmerkingen trainers en verwerken laatste aan- en afmeldingen
  • Half juni: opstellen definitieve indelingen
  • Zaterdag 22 juni: laatste inloop voor trainers
  • Daarna publicatie op site

  • Meidenteams

In overleg met de meidencommissie hebben we besloten de werkzaamheden samen te voegen en daarmee ook 1 indeling naar buiten te brengen.

Aftrapbijeenkomsten alle teams

Nieuw voor aankomend seizoen zijn aftrapbijeenkomsten voor al onze jeugdteams. Deze worden door de trainers georganiseerd voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Zij worden hier nog apart over bericht.

Daarom hebben we ook besloten af te zien van de gezamenlijke ouderbijeenkomsten aan het einde van het huidige seizoen.

Vragen en/of opmerkingen

Op elke indeling zijn vanuit de eigen individuele situatie opmerkingen te maken. Die zullen er ook altijd blijven. Het is een enorme klus die we uiterst zorgvuldig hebben opgepakt. Daarbij hebben we alle mogelijke bronnen geraadpleegd als dat van toepassing was.

Toch kan er nog een vraag of opmerking leven. Vragen stellen mag altijd, maar wel graag per mail. Het gemiddeld aantal mails met vragen ligt op meer dan 50 deze weken, voor ons als vrijwilligers niet te beantwoorden op korte termijn. Het kan dus zijn dat je vraag twee weken later pas wordt beantwoord.

Voorwaarden voor het beantwoord krijgen van een mail:

  • Geef duidelijk aan over welke speler het gaat en in welk team hij nu is ingedeeld
  • Mails die negatief geschreven zijn of geen oplossing aanreiken worden niet in behandeling genomen. Wij staan altijd open voor tips en suggesties en willen onze keuzes uiteraard toelichten.

Overigens is het aantal verzoeken dat wordt toegekend echt minimaal, gewoonweg omdat het bijna nooit mogelijk is binnen de totale inschrijvingen. 

Vragen kun je mailen naar [email protected]. Wij proberen de mail binnen twee weken te beantwoorden.

Wilfred Schoonderbeek, Hoofd jeugdopleidingen DIO’30

Hieronder de indelingen: 

Totaal overzicht jeugdleden per team 2019-2020 PUBLIKATIE v1 JO7 – JO13

Totaal overzicht jeugdleden per team 2019-2020 PUBLIKATIE v1 JO14 – JO19