Beginnen met voetballen

Wil je bij ons komen voetballen? Dat kan! Schrijf je in via onderstaand inschrijfformulier. Heb je eerst nog wat vragen? Stuur dan een mail naar [email protected]. Wil je bij de senioren komen spelen en heb je een vraag? Mail dan naar [email protected].

Ben je tussen de 4 en 6 jaar en wil jij spelenderwijs kijken of voetballen iets voor je is? Train dan op zaterdag van 10.30 uur tot 11.30 uur eerst een paar keer mee met onze Ukken. En bevalt het? Word dan lid van onze leuke en mooie club! Voor vragen en proeftrainen, neem contact op met onze jeugdopleiding via [email protected].

DIO'30 Inschrijfformulier

Persoonlijke informatie

Legitimatie

Oude vereniging

Machtiging aan DIO’30

Machtiging aan DIO’30 tot automatische incasso van contributie, inschrijfgeld en boetes. Ondergetekende machtigt hierbij voetbalvereniging DIO’30 om verschuldigde contributie, inschrijfgeld en boetes af te schrijven van zijn/haar rekeningnummer.
Het kenmerk van de machtiging kan bij de penningmeester worden opgevraagd. Incasso vindt plaats rond de 1e van januari, april, juli en oktober. Bij afwijkende afschrijvingsbedragen ontvang je een bericht. Voor afschrijving van de standaard contributie ontvang je geen voormelding.

Algemene reglementen voetbalvereniging DIO’30

Betreffende lidmaatschap:

1. Het lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de volgende maand na de aanmelding, contributie is dan ook vanaf betreffende datum (1e dag van de volgende maand) verschuldigd.
2. Het lidmaatschap loopt van 1-7 t/m 30-6 (12 maanden), beëindiging is mogelijk per kwartaal met een opzegtermijn van 20 dagen.
3. Afmeldingen alleen per e-mail aan [email protected]
4. Verder gelden alle reglementen zoals deze door de KNVB en door DIO’30 worden gehanteerd. Een exemplaar van de algemene reglementen van DIO’30 is verkrijgbaar bij het secretariaat.
5. Bij inschrijving zijn inschrijfkosten verschuldigd, deze worden éénmalig geïncasseerd.
6. Boetes welke door de KNVB worden opgelegd aan een individueel lid, zullen bij het betreffende lid worden verhaald.

Ondergetekende gaat akkoord met de algemene reglementen van de voetbalvereniging DIO’30.