Nieuwe corona maatregelen DIO’30
Publicatie datum: 02/10/2020

Nieuwe corona maatregelen DIO’30

Beste leden DIO’30,

Afgelopen maandagavond zijn we door de regering wederom geconfronteerd met verzwaring van de maatregelen rondom Corona.

Met ingang van dinsdag 29 september 2020 18:00 uur wordt ook de voetbalsport getroffen door deze nieuwe maatregelen.

Hieronder een overzicht van de maatregelen mbt de voetbalsport.

Nieuwe regels binnen

 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn.
  Kinderen tellen mee.
 • Sportkantines zijn dicht.

Nieuwe regels buiten

 • Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek.
 • Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken.
 • In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek samen.
  Kinderen tellen mee. Mensen lopen niet rond op die plek.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Deze maatregelen gelden in ieder geval drie weken. ( dus tot dinsdag 20 oktober 2020 18:00 uur).

 

Concreet houdt dit voor DIO’30 in dat er geen personen ( ouders/toeschouwers) meer bij trainingen en wedstrijden aanwezig mogen zijn. Natuurlijk is onze kantine gesloten.

 

Aanvullende afspraken DIO’30:

 

o Zoals al altijd gebruikelijk zullen ouders (chauffeurs) de spelers van DIO’30 naar uitwedstrijden rijden. Deze chauffeurs worden gezien als teambegeleiding en mogen bij de wedstrijd aanwezig zijn. Tijdens vervoer adviseren wij de chauffeur een mondkapje te dragen, als hij andere kinderen dan uit zijn gezin vervoert. Verzoek om met zo weinig mogelijk voertuigen te rijden.

o Meld je als speler af als je door klachten voor de training en wedstrijd bij je trainer.

Als er teveel spelers niet kunnen spelen dat moet de trainer de wedstrijd verzetten dus het is belangrijk dit tijdig door te geven.

o Na afloop van de trainingen en wedstrijden wordt iedereen verzocht direct het sportpark Gelenberg te verlaten en naar huis te gaan, zie de bestaande protocollen

o Gebruik kleedkamers:

 

DIO’30 constateert dat de regels met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers niet goed (kunnen) worden opgevolgd. We beschikken voor deze regels gewoon over te weinig kleedkamers. Wij adviseren: Kom zoveel mogelijk in je voetbalkleren naar de DIO’30

 

Daarom besluiten wij vanaf vandaag:

o JO7 t/m JO12 –> geen kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden

JO13 t/m JO19 –> één kleedkamer, niet douchen tijdens trainingen en wedstrijden

JO19-01 –> twee kleedkamers, douchen tijdens trainingen en wedstrijden

Senioren categorie B –>één kleedkamer ( max. 8 man), douchen alleen tijdens de wedstrijden

Senioren categorie A–> twee kleedkamers (max. 8 personen, douchen volgens geldende regels) douchen tijdens de trainingen en wedstrijden.

o De bestuurskamer en hal met toiletten blijven beschikbaar.

o Wij hebben ook nog enkele groep specifieke maatregelen getroffen. Daarover zal met de betrokken doelgroep worden gecommuniceerd

o Informeer bij uitwedstrijden goed naar het coronabeleid van de te bezoeken vereniging. Zie Voetbal.nl

 

Ik hoop dat deze maatregelen ons helpen bij bestrijden en terugdringen van het Coronavirus. Laten we ons vooral samen houden aan de oude en nieuwe afspraken/protocollen.

 

Ons belang is het bestrijden van het Coronavirus zodat we kunnen blijven voetballen!!!

 

Deze maatregelen zijn minimaal drie weken van kracht. Wanneer er wijzigingen komen in de regels zullen wij weer met jullie communiceren.

Namens Bestuur DIO’30 Hans Berendsen Voorzitter