Nieuwe kleedkamers in gebruik genomen
Publicatie datum: 09/11/2023

Vorige week was het na maanden hard werken zover: de nieuwe kleedkamers zijn klaar. Allereerst een groot woord van dank aan de vrijwilligersploeg die de kleedkamers helemaal zelf gemaakt heeft. Door de inzet van onze vrijwilligersploeg hebben we de verbouwing kostentechnisch als club zelf kunnen bekostigen. Top mannen!

Voor nu voldoende capaciteit

Met de twee nieuwe kleedkamers erbij hebben we nu 12 kleedkamers beschikbaar, waardoor we nu voldoende capaciteit hebben. En dat was wel nodig, want met de vele wedstrijden op ons sportpark was er niet altijd voor iedereen een kleedkamer beschikbaar op de juiste tijd. De nieuwe kleedkamers zijn ook voorzien van grote doucheruimtes, zodat er altijd 16 tot 18 voetballers kunnen douchen. Hartstikke fijn.

Enorme groei

DIO’30 groeit enorm en vorige week schreven we ons 953e lid in. DIO’30 heeft aantrekkingskracht naar de omgeving en als deze aanwas zo doorgaat, dan groeien we snel qua accommodatie (en dan met name het aantal velden) uit onze jas. Om deze groei goed op te kunnen vangen en iedereen aan het voetballen te houden, zijn we mede afhankelijk van financiers zoals de gemeente. We willen niemand teleurstellen, want DIO’30 staat ervoor voor een club te zijn waar iedereen op het eigen niveau kan voetballen. We blijven daarom met gemeente en andere partijen in gesprek.

DIO’30 denkt met de nieuwe kleedkamers weer de nodige ruimte te hebben gecreëerd om iedereen te kunnen laten voetballen. We hadden al een fantastisch sportpark, waar weer een plusje aan toegevoegd is. Laten we het met z’n allen ook een mooi sportpark houden!

Nieuwe nummering kleedkamers

Doordat de nieuwe kleedkamers een stukje uit elkaar liggen, wordt ook de nummering van de kleedkamers aangepast, zodat het weer logisch is. De nieuwe kleedkamers worden nr. 1 en 8. Kleedkamer 1 t/m 6 wordt 2 t/m 7. Kleedkamer 7 t/m 10 wordt 9 t/m 12. De omkleedunits 11 t/m 14 worden 13 t/m 16.

De nieuwe nummering is per 1 november doorgevoerd. De nieuwe nummering is aangebracht en de slotcilinders zijn herplaatst. Op het trainingsschema is de nieuwe indeling van kleedkamers tijdens trainingsavonden te raadplegen.