Uitstel Algemene Ledenvergadering DIO’30
Publicatie datum: 19/10/2020

Uitstel Algemene Ledenvergadering DIO’30

Beste leden van DIO’30,

 

Zoals elk jaar gebruikelijk staat ook  in 2020 een Algemene Ledenvergadering (ALV) DIO’30 gepland.

Door het Corona Virus en haar maatregelen is het echter voor ons niet mogelijk deze vergadering op de geplande datum van 23 november 2020 te houden.

 

Het bestuur heeft de mogelijkheid deze vergadering te verplaatsen naar een datum maximaal 4 maanden na de datum waarop de ALV gehouden zou moeten worden.

Voorst bestaat de mogelijkheid om de ALV, wanneer deze niet als fysieke bijeenkomst gepland kan worden, deze online te organiseren.

 

Het bestuur heeft besloten om de vergadering te verplaatsen naar

 

woensdag 31 maart 2021.

 

Wij hopen dan  de ALV dan fysiek te kunnen houden, maar we  bereiden ons voor op een online ALV.

Wij zullen jullie van de definitieve keuze tijdig op de hoogte stellen.

 

Het bestuur DIO’30

Hans Berendsen

Voorzitter